Veel gestelde vragen

Kundalini is levensenergie die als een slapende slang verborgen ligt aan het begin van je ruggengraat. Kundalini staat voor levensenergie. Het is een woord uit het Sanskriet dat ‘opgerold’ betekent. Je kunt kundalini zien als een energiekanaaltje dat traditioneel gezien opgerold ligt aan het begin je ruggengraat. In het bekken van ieder mens, ter hoogte van het heiligbeen, bevindt zich een ontzagwekkend groeipotentieel dat ons in staat stelt een volgende stap in de evolutie te maken. Een krachtbron van goddelijke oorsprong, waarvan de directe kennis in spirituele tradities alleen werd gedeeld met een klein groepje ingewijden.

De grote massa heeft hierover door de eeuwen slechts versluierd aanwijzingen gekregen via de symboliek in mythes, sprookjes, legendes en andere folklore. Ook in de heilige geschriften van religies wordt over dit onderwerp met grote voorzichtigheid en meestal alleen in metaforen gesproken.

De interesse in Kundalini energie neemt tegenwoordig enorm toe. De kundalini wordt actief als de spirituele aspirant hier klaar voor is. Als er een oprechte interesse is in een groeien naar Eenheid met Al wat is, en een bereidheid daarbij het persoonlijke zelf op te geven. En als er al enige mate van zuiverheid is bereikt op het niveau van lichaam, denken en doen. Dit proces van activatie kan jaren duren zonder energie overdracht van een ingewijde. 

Eenmaal actief, zet de Kundalini namelijk een intensief zuiveringsproces in gang. Wie hier niet op is voorbereid kan te maken krijgen met uiteenlopende lichamelijke en/of psychische klachten. De Kundalini -energie is echter niet de oorzaak van eventuele ongemakken, het vergroot alleen een bestaande disbalans uit.

Het kundalini-proces is ten diepste een helend proces.

Psychologisch gezien, wordt het ego ontdaan van al zijn ‘verontreinigingen’, kwetsuren en onnodige ballast, opgebouwd vanaf de kindertijd. Daar waar sommige tradities een vernietiging van het ego propageren om het goddelijke te realiseren, zou het beter zijn om te spreken van het nastreven van een transparantie van het ego. Een persoonlijk zelf dat zo is gereinigd dat het, net als een schoon raam, al het (goddelijke) licht ongehinderd doorlaat.

Dit is een proces van jaren dat uitmondt in een staat van onthechting, die gepaard gaat met grote innerlijke vrede en vreugde. Dit proces van zuivering en ontlediging is een noodzakelijke voorwaarde voor een eventuele volgende stap: de eenwording met Al wat IS.

Gewoon omdat het zo leuk is!

En het serieuze antwoord is omdat het je grootste bron van creativiteit en bewustwording is.
Kundalini energie is werkzaam in ieder mens en stroomt in lichte mate altijd door je lichaam. De energie werkt in alle aspecten van je leven door: fysiek, mentaal en spiritueel. Bij grote veranderingen in je leven is het kundalini energiesysteem extra actief om je te helpen deze veranderingen te realiseren. 

Sexualiteit zoals de meeste mensen dit kennen en beleven is een erg beperkte versie van het volle potentieel van wat sexualiteit kan zijn. In onze huidige maatschappij wordt sex vaak beleefd als puur fysieke handelingen waarbij de energie vooral in de geslachtsorganen geconcentreerd is en er weinig energie uitwisseling en verbinding is tussen de partners. De energie beweging is vooral een neerwaartse stroom die gericht is op een piekorgasme.

De potentie van sexualiteit is om het goddelijke te belichamen en in de wereld te brengen. Om dit te kunnen beleven is het nodig om de opwaartse Kundalini energie stroom te activeren zodat het sexcentrum in het bekken verbonden kan worden met het hart en nog verder omhoog via het kroonchakra met de kosmos. Tantra is het spirituele pad en de manier van leven die werkt met deze sexuele levens energie als brandstof voor spirituele ontwaking. Het lichaam dient hierbij als instrument om het ‘goddelijke’ op aarde ervaren en in contact te komen met wie we werkelijk zijn.

Het woord ‘Tantra’ wordt in het westen helaas vaak beperkend gebruikt als een verwijzing naar seks. Tantra werkt met onderwerpen die dicht bij je liggen, waar je van nature belangstelling voor hebt. Seksualiteit hoort daar bij en is een uitdrukking van de natuurlijke levensenergie. Overgave aan die levensenergie is een ingang tot de spirituele dimensie waarbij de Kundalini enorm stimulerend kan werken.

Verlichting is een resultaat van het ontwaken van Kundalini. Er kan geen ervaring van verlichting plaatsvinden zonder het ontwaken van Kundalini. Daarom behoort het de intentie van elke spirituele zoeker te zijn om de Kundalini te laten ontwaken. Vroeger waren er slechts een paar zoekers die wensten zichzelf te verenigen met de Universele Spirit, maar tegenwoordig zijn er miljoenen mensen die streven naar een hogere ervaring, een hoger en breder bewustzijn dat hen kan leiden naar eenheid met de schepping.

Honderden jaren lang spraken mensen over deze ervaring en gaven het verschillende namen zonder het juiste begrip ervan. Het is van belang om te weten dat het bereiken van deze staat niet het einde van de weg is. Niets eindigt; slechts een bepaald niveau van ervaring eindigt en een ander niveau begint. Met het ontwaken van Kundalini ontwaakt een groter bewustzijn uit zijn slaap en zegent je met zijn hogere potentieel van creativiteit en zelf-manifestatie.

Risico’s van Kundalini-ontwaking:
Er zijn ontelbare verhalen over de gevaren van het ontwaken van Kundalini en over mensen die gek werden of in een psychose terechtkwamen.

Net als elke andere vaardigheid hoort de vaardigheid van het ontwaken van Kundalini op de juiste manier voorbereid en geleerd te worden van de juiste leraar om onnodige gevaren te vermijden.

Jezus, Mozes, Boeddha, Mohammed en vele anderen zijn manifestaties van de Kundalini van de Schepping. In hun leven inspireerden zij de Kundalini in duizenden mensen. Het ontwaken van Kundalini is een van de grootste, zo niet de grootste gebeurtenis in het leven van een spirituele zoeker.

Niets groots kan worden bereikt in het leven zonder jezelf aan enig risico bloot te stellen. Er is geen vooruitgang zonder het nemen van risico’s. Mensen die voornamelijk denken aan en praten over risico’s zijn veelal bevangen door angst. Zij wijzen de natuur van het leven zelf af. Kundalini-beoefening is zeker niet gevaarlijker dan veel van de activiteiten die de meeste mensen ondernemen voor de kick.

Dat verklap ik lekker niet. Mag je komen ervaren!

Er komen wat filmpje op deze site te staan van de verschillende reacties van mensen tijdens een sessie (hoe heet er uit ziet en wat mensen hebben beleefd). Het is heel persoonlijk wat er gebeurd en omhoog komt maar over het algemeen lopen de ervaringen uit van heel veel energie voelen stromen in je lichaam, heling op fysiek-, emotioneel-, mentaal- en spiritueel vlak, bewustwording (van patronen, oorzaken van angsten, beperkingen etc), Zelfliefde, ervaringen van eenheid en heelheid, astraal en dimensie reizen, zuivering  van de chakra’s etc. 

De Kundalini kan gedeeltelijk of volledig worden ontwaakt als gevolg van één of meer van de volgende
oorzaken:

  1. Methodisch en bewust leerproces van Kundalini-ontwakings-technieken
  2. Een krachtige, zuivere, weerstandsloze toewijding en wil om
    Universeel Bewustzijn te bereiken
  3. Directe energie en/of transmissie van een ingewijde (leraar)
  4. Een (late) energetische reactie op een traumatische of indrukwekkende ervaring
  5. Drugs en/of medicijngebruik
  6. Geuren, geluiden en muziek

Tot nu toe wel ;-).

Bij iedereen heeft het verschillende reacties in het lichaam. De ene persoon reageert heel direct omdat hij of zij zich makkelijk aan het proces kan overgeven. Bij anderen duurt het wat langer om de fysieke reacties te triggeren en kan je een paar sessies nodig hebben. Maar geactiveerd wordt hij altijd.

Iedereen is op aarde geïncarneerd met een Ziels opdracht. Deze zijn we meestal vergeten en dienen we ons te herinneren om op deze manier onze unieke steen bij te dragen aan het proces van ontwaking en ascentie, en ons werkelijk vervuld te kunnen voelen. Je Zielsmissie houdt in dat jij de frequentie van wie jij werkelijk bent gaat belichamen in je dagelijks leven en op deze manier meer van deze energie op aarde brengt. Kundalini is een kickstarter voor dit proces omdat het je ondersteunt in alles zuiveren wat NIET JIJ is. Ik kan je helpen herinneren via het Soul Purpose proces wat jouw Zielsmissie is zodat je dit helder voor ogen hebt en versneld los kunt laten – via de Kundalini energie – wat jou niet meer dient in dit proces. 

Tekenen die erop kunnen wijzen dat de Kundalini volledig is ontwaakt:  

  • volledige zelf-acceptatie
  • bewust zijn van en controle hebben over onthechting
  • onbevreesdheid
  • vreugde
  • extase
  • vrede
  • energieke, emotionele en mentale vrijheid
  • onverstoorde innerlijke rust
  • non-duale perceptie van het leven
  • de ervaring van eenheid
  • sommige of alle Siddhi’s en/of krachten
  • tevredenheid

Tekenen die erop kunnen wijzen dat Kundalini gedeeltelijk ontwaakt is:

  •    Spiertrekkingen, krampen of spasmen
  •    Sterke energiestromingen of immense electriciteit die door het lichaam circuleert
  •    Jeukende, trillende, prikkende, tintelende, stekende of kriebelende sensaties
  •    Intense hitte of koude
  •    Onvrijwillige lichaamsbewegingen (komen vooral voor tijdens meditatie, rust of slaap): schokken, trillen, bibberen; het gevoel door een innerlijke kracht in houdingen te worden geduwd, of het lichaam op een ongebruikelijke manier bewegen. 
  •   Veranderingen in eet- en slaappatronen
  •   Episoden van extreme hyperactiviteit of juist overweldigende moeheid
  •   Geïntensifeerde of verminderde sexuele lust
  •    Veranderde bewustzijnsstaten; verhoogd bewustzijn; spontane trancestaten; mystieke ervaringen 
  •    Vreemde activiteit en/of ervaringen van gelukzaligheid in het hoofd, vooral rond de kruin
  •    Ecstase, gelukzaligheid en perioden van immense vreugde, liefde, vrede en compassie
  •    Paranormale ervaringen: buitenzintuiglijke waarnemingen; lichaamsuittredingen; herinneringen aan vorige levens; astraal reizen; direkte bewustwording van aura’s en chakra’s; contact met spirituele gidsen d.m.v. innerlijke stemmen, dromen of visioenen; helende krachten
  •    Toegenomen creativiteit: nieuwe interesse in zelfexpressie en spirituele communicatie d.m.v. muziek, kunst, poezie etc.
  •    Toegenomen begrip en gevoeligheid: inzicht in de eigen essentie; dieper begrip van spirituele waarheden; bijzonder bewustzijn van de omgeving 
  •    Verlichtingservaringen: een direkt weten van een grotere realiteit; transcendent bewustzijn

Klachten die erop kunnen wijzen dat de Kundalini omhoog wil komen:

  •    Hoofdpijnen, druk op de schedel
  •    Versnelde hartslag, pijnen op de borst.
  •    Spijsverteringsproblemen
  •    Gevoelloosheid of pijn in de ledematen
  •    Pijnen en blokkades op wat voor plek dan ook; vaak in de rug en nek
  •    Emotionele uitbarstingen; snelle stemmingswisselingen; buitenproportionele perioden van verdriet, angst, woede of depressie, schijnbaar zonder oorzaak.
  •    Spontane vocalisaties (inclusief lachen en huilen) – net zo onbedoeld en oncontroleerbaar als hikken
  •    Het horen van een intern geluid of geluiden, meestal beschreven als een fluit, trommel, waterval, fluitende vogels, zoemende bijen; maar het kan ook klinken als bulderende, ruisende of donderende geluiden of als oorsuizingen.
  •    Geestelijke verwarring; moeite met concentreren

We noemen het klachten maar eigenlijk kunnen het symptomen zijn dat je Kundalini omhoog wil komen maar jij dat (onbewust) tegenhoudt.

Kundalini ontwaking is geen ziekte
Het ontwaken van Kundalini en het behandelen/begeleiden van Kundalini-ervaringen behoort tot een vakmanschap wat vele jaren van ervaring vergt en een diepe en brede theoretische kennis vereist. Het ontwaken van Kundalini is geen ziekte en ook geen psychisch probleem. De personen die jou toestemming zouden mogen hebben om het ontwaken van Kundalini te ‘behandelen’, horen diegenen te zijn die het persoonlijk ervaren hebben en geleerd hebben hoe deze ervaring te behandelen of te begeleiden. Hulp van een leraar bij het activeren van je Kundalini kan dergelijke klachten oplossen.

Het antwoord hierop kan je vinden onder:

  • Hoe weet ik of mijn Kundalini volledig of gedeeltelijk ontwaakt is?
  • Wat zijn Kundalini gerelateerde klachten?

Je Kundalini opstarten is 1 ding, maar het volledig potentieel hiervan benutten is iets anders. Het is mijn Zielsopdracht om jou te helpen herinneren wie je werkelijk bent en een sneltrein aan te bieden om tot volledige ontwaking te komen. Aangezien ik zelf het voorbeeld leef van wat ik deel via mijn werk maak ik deze keuze vanuit het ‘volg je vreugde en hart’ principe. Mijn vreugde zit hem in het zien dat mensen door hebben hoe ze zelf ook Quantum sprongen kunnen maken en dit belichamen. Uit ervaring weet ik dat het meer dan 1 sessie kost om te harmoniseren met de frequentie die ik aanbied en dit te belichamen.

Mijn Kundalini is ongeveer 7 jaar geleden ontwaakt tijdens een Yoga retraite waar we veel TRE (Trauma Release Excersize) oefeningen deden. Ik had toen geen idee wat Kundalini was maar werd er sindsdien wel door gefascineerd. De verdere activatie vond plaats tijdens een Tantra training waar we vooral met het sexuele aspect van de Kundalini energie speelden. Sindsdien is mijn Kundalini actief en geniet ik van de energie die het geeft. Sinds ik Tantra & Alignment sessies geef, heb ik altijd de wens gehad om Kundalini’s te kunnen activeren. Ik heb hiervoor een Kundalini Reiki training gevolgd wat wel een heel mooie energie is om mee te werken maar wat mij niet de power gaf om Kundalini’s op te starten zoals ik het zelf ken. Nadat ik de Kundalini Initiatie ontving om Kundalini energie door te kunnen geven lukt dit wel en mag ik een kanaal zijn voor deze bijzonder krachtige energie. 

Het primaire doel van Kundalini is het opwekken van het volledige potentieel
van het menselijk bewustzijn in elk individu

HOU MIJ OP DE HOOGTE VAN KOMENDE KUNDALINI ACTIVATIE EVENTS!

Schrijf je hier in voor de evenementen update…

Wat een mooie reis heb ik gemaakt!

De Kundalini Activatie in de piramide bracht me terug naar een vorig leven waar ik heel wat karma heb kunnen opruimen. Heel krachtig!

Marian - Nederland